Prekių kataloge esančios prekių nuotraukos gali ne visuomet tiksliai atvaizduoti norimą įsigyti prekę, todėl pirmiausiai reiktų remtis svetainėje pateikiamu prekės pavadinimu bei kita tekstine informacija. Jei abejojate dėl nuotraukos ir prekės/prekės savybių atitikimo, būtinai susisiekite su tel. 8 648 90133 ar el. paštu info@evedecor.eu

www.evedecor.eu niekuomet neprašo prisijungimo prie Jūsų internetinio banko ar mokėjimo kortelių duomenų. Jeigu kas nors, naudodamasis www.evedecor.eu vardu, kreipiasi į Jus prašydamas minėtų  prisijungimo duomenų, neatsakykite ir nedelsiant informuokite www.evedecor.eu  (el. paštu info@evedecor.eu arba tel. 8 648 90133) bei savo banką.